Bæredygtighed

Vores bæredygtighedsarbejde

Her fortæller vi om fordelene ved Klint i dag og vores bæredygtighedsarbejde fremover.
98% mindre maling for at teste en farve

Vores prøveark er håndmalede med ægte maling, hvilket indebærer, at der kun går 1 cl maling til hvert ark. Sammenlignet med en prøveæske på 50 cl, indebærer dette en besparelse på 98% maling for hver farve, du prøver.

Emballage som er nem at affaldssortere

Vores emballage er nem at hælde fra, nem at lukke og kan komme direkte i plastcontaineren, når den er tom.

Svanemærket maling med ekstra lav VOC

Vægmalingen og loftsmalingen er begge mærket med både Svanemærket og EU Ecolabel og indeholder mindre end 1 g/l VOC.


Licensnummer Svanemærket: 3096 0033

Licensnummer EU Ecolabel: SE/044/010

temp
01 — Miljøpåvirkning
Det gør vi i dag

Flydende malingrester skal ikke skylles ud i afløbet. Ved at gøre det nemt for hjemmemalere at...

• Forstå hvordan man kan vaske malerudstyr på en miljøvenlig måde. ‍


• Forstå hvordan man kan skaffe sig af med malingrester på en miljøvenlig måde.

...håber vi at kunne bidrage til færre malingrester i vores søer og hav.

02 — Klimapåvirkning
Prøveark og farveprøver

For at lage vores håndmalede prøveark går bruges der ca. 1 cl maling per farveprøve. Sammenlignet med en traditionel prøveæske, indebærer det en besparelse på 98%. Det betyder en lavere total ressourcesanvendelse for at prøve en farve og mindre udslip af drivhusgasser.

Når du køber et af vores prøveark, bidrager det til 0,23 kg CO2e per ark, og vores farveprøver på 1 dl bidrager til 0,79 CO2e per prøve.

temp
Maling og malerudstyr

Når det er tid til at male, afhænger dit klimaaftryk af flere ting. Til dels af mængden af maling som er nødvendig, og til dels hvor meget udstyr du allerede har.


For at male et mellemstort rum har du brug for ca. 6L maling og et malersæt med udstyr. Alt dette ville have bidraget til et udslip på ca. 23,38 kg CO2e. Ved at vaske udstyret på den rigtige måde, kan du bevare det og brude det mange flere gange.


Næste gang du vil male, behøver du kun selve malingen, som udslipper ca. 3,24 CO2e per liter. I diagrammet får du et mere detaljeret billede af, hvordan udslippene opstår.

temp
At male sammenlignet med andre måder at indrette på

At male kan forvandle et rum på samme måde, som det at købe nye møbler eller dekorering, men med et meget mindre klimaaftryk. I stedet for, for eksempel at købe en ny sofa, kan man male et mellemstort rum hele tolv gange, og dermed have sparet klimaet!


Når det er tid til at give økkenet nyt liv, står valget stort set altid mellem at købe nyt kjøkken eller at fornye det eksisterende. Her er det betydeligt bedre for miljøet at fornye det gamle, for eksempel ved at male skabslågerne. Det indebærer nemlig hele 97% lavere udslip sammenlignet med et helt nyt køkken. Hvis du alligevel vil købe et nyt, er det oftest nok at skifte fronterne og male dem på ny. Så sparer du 60% af udslippet.

temp
Hvordan måler vi vores carbondioxidudslip??

For nemmere at kunne måle carbondioxidudslip er det normalt at indele udslippet i tre forskellige områder, såkalte scopes. I alt over samtlige scopes er vores udslip ca. 70 tonn CO2e om året.


Scope 1 — Direkte udslip

Med Scope 1 menes de CO2e-udslip, som opstår i vores egne lokaler. Det gælder lager og produktionslokale, derudover til forbrænding af brændstof til vores egne biler.


• Per dags dato står disse udslip kun for en lille del det vores totale udslip, knapt målbart.


Scope 2 — Indirekte udslip

Scope 2 omfatter udslip som følge af den elektricitet vi køber og bruger i vores lokaler og kontor.


• I dag står scope 2 for ca 8,5% af vores udslip.


Scope 3 — Øvrige indirekte udslip

I scope 3 udregnes alle øvrige udslip som på en eller anden måde kan kobles til vores virksomhed. Dette inkluderer blandt andet udslip fra vores producenter og leverandører, transport og affald fra egen virksomhed. Udslip i forbindelse med genanvendelse af produkter og emballage tages også med i beregningen.


• I dag står Scope 3 for ca 91,5% af vores udslip.

temp
Sådan arbejder vi på at reducere vores udslip

Ud fra vores livscyklusanalyse er det tydeligt, at den største majoritet af vores udslip opstår i Scope 3. Det er dermed også her, det største forbedringspotentiale findes. Nedenfor har vi sammenfattet de områder, vi arbejder med for at reducere vores klimapåvirkning indenfor Scope 3.


Materialevalg i produkter


Det største forbedringspotentiale findes inden for materialevalg. Dette påvirkes for eksempel af mængden af fornybart eller genanvendelig materiale, som bruges i maling og malerudstyr, hvor langt vores produkter transporteres før de faktisk bruges til at male med i hjemmet, m.m. Forpakning af produkterne under transport spiller også ind. En lille ændring i materialekompositionen af vores produkter kan gøre en stor forskel, og det er grunden til, at dette nu er vores største fokusområde for at reducere vores klimapåvirkning.


Effektivitet i pakningen


Et andet forbedringsområde er alle de pakker, vi sender. Ved at blive bedre til at vælge den rigtige pakketype for den rette type bestilling, kan indpakningen tilpasses bedre til de produkter, som afsendes. På den måde kan vi reducere, hvor meget luft der er i pakken, og forhåbentligt også behovet for polstring og støddæmpning, som overordnet set bør lede til et lavere udslip per pakke.


Den nyeste opdatering af vores livscyklusanalyse blev udført 01/08/2022.

Forslag til hvordan vi kan blive bedre?

Kontakt os!

© Klint 2024, Alle rettigheder reserveret