Algemene Voorwaarden

Welkom!

Soms is het niet zo eenvoudig om dit type juridische tekst te lezen en te begrijpen. Aarzel niet om te mailen naar hoi@klint.com als je vragen hebt.


Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle bestellingen die door klanten ("je", "jij") bij Klint ("Klint", "wij", "onze",of "ons") worden geplaatst.Contactgegevens

Je kunt contact met ons opnemen door te mailen naar hoi@klint.com. ("Contactgegevens").Goedkeuren van de Voorwaarden

Door Producten te bestellen, accepteer je de Voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de Voorwaarden, kun je geen Producten bestellen.Verandering van de Voorwaarden

We behouden ons het recht voor om de voorwaarden op elk moment te wijzigen. In het geval van belangrijke wijzigingen waar jij als klant rechtstreeks iets van zult merken, zullen we je per e-mail op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen. Wij laten je dan weten dat het belangrijk is om bezwaar te maken als niet akkoord gaat met de wijzigingen. Als we een dergelijk bezwaar niet binnen dertig (30) kalenderdagen nadat de wijzigingen zijn bekendgemaakt, ontvangen, gaan we ervan uit dat je ze accepteert. We gaan er ook vanuit dat je de wijzigingen accepteert in gevallen waarin je een overeenkomst met ons aangaat, bijvoorbeeld door Producten te blijven bestellen, nadat de nieuwe voorwaarden van kracht zijn geworden. De nieuwste versie van de voorwaarden is beschikbaar op de startpagina.Definities

● "Functies'' verwijst naar de Website en de Producten samen.

● ''Website" verwijst naar onze website (www.klint.com) waar onze Producten te koop zijn.

● "Contactgegevens" verwijst naar de hierboven uiteengezette gegevens.

● "Privacybeleid" verwijst naar ons Privacybeleid waarin wordt beschreven hoe we omgaan met persoonlijke gegevens.

● "Producten" verwijst naar de producten die worden beschreven onder de kop 'Producten' hieronder en die we via onze Website beschikbaar stellen, samen met het bijbehorende benodigdheden, de diensten en de informatie die we leveren.Beschrijving van de Producten

Onze producten zijn binnenhuisverf en schildersbenodigdheden. ("Producten"). Meer informatie over onze Producten vind je op de website.Bestellen van Producten

Producten worden besteld in overeenstemming met de instructies op de Website.


Je bestelling is bevestigd wanneer wij je een orderbevestiging per e-mail sturen. Zodra een orderbevestiging is verzonden, ben je een overeenkomst met ons aangegaan.Bezorging van Producten

Normale levertijd is 1 tot 3 werkdagen. Tijdens het hoogseizoen en uitverkoop kunnen leveringen langer duren.


Tijdens het bestelproces laten we je weten wanneer en waar we de Producten bij je afleveren.


Bestellingen worden bezorgd door de volgende partners:


● PostNord

● Budbee


Bij sommige afleveropties kunnen er verzendkosten in rekening worden gebracht. Dit wordt dan vermeld op het moment van bestellen. Tijdens het bestelproces ontvang je informatie over de verwachte levertijd.


Klanten

We bieden onze producten aan aan consumenten (zoals gedefinieerd in de Zweedse nationale wetgeving).


Je mag de Producten niet kopen of de Functies gebruiken als je jonger bent dan achttien (18) jaar, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door een ouder of wettelijk voogd. Als je echter tussen de zestien (16) en achttien (18) jaar oud bent, heb je het recht om de Producten te kopen en de Functies te gebruiken, op voorwaarde dat je betaalt met geld waarvan je kunt aantonen dat u het zelf hebt verdiend.


Prijsinformatie

Je moet alle toepasselijke vergoedingen betalen die op de Website staan ​​vermeld voor de Producten die je hebt besteld. De prijzen voor de Producten staan ​​vermeld op de Website en zijn inclusief uitdrukkelijk vermelde bezorgkosten, btw of andere heffingen en belastingen (indien van toepassing). De prijs voor de Producten is de prijs die wordt aangegeven op de bestelpagina's wanneer je je bestelling plaatst.


Wij hebben het recht om de prijzen van de Producten te wijzigen. Als je doorgaat met het bestellen van Producten nadat de prijswijziging van kracht is geworden, accepteer je de nieuwe prijzen.


Betaalgegevens

Je kunt op de onderstaande manieren voor Producten betalen.


In samenwerking met Klarna bieden wij betaalmogelijkheden aan via:


● Factuur

● Gedeeltelijke betaling

● Kaartbetaling


Voor de betaling gelden de algemene voorwaarden van de externe aanbieder (https://www.klarna.com/international/terms-and-conditions/) Mogelijk wordt u gevraagd om u te legitimeren. We hebben geen toegang tot betalingsgegevens en slaan dergelijke informatie niet op in gevallen waarin een derde partij wordt gebruikt voor de betaling.


Betaling voor Producten kan worden gedaan met een bankpas of creditcard. Je bent verplicht om betalingsgegevens correct en up-to-date te houden.


Een te late betaling kan herinneringskosten en rente met zich meebrengen.


Van tijd tot tijd bieden we cadeaubonnen en kortingsbonnen aan in overeenstemming met wat op de Website wordt beschreven. Deze gelden als een betaling of korting die overeenkomt met wat anders op de cadeaubon of coupon staat vermeld.Verantwoordelijkheid

Wij zijn verantwoordelijk voor oorspronkelijke gebreken in de Producten toen ze werden gekocht of aan je werden geleverd. In overeenstemming met de Wet consumentenkoop beschouwen wij een gebrek dat binnen zes (6) maanden zichtbaar wordt als een gebrek dat vanaf het begin in het product aanwezig was. Na zes (6) maanden is het aan jou om te bewijzen dat het gebrek in die aankoop/levering zat.


Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken die door jou zijn veroorzaakt, bijvoorbeeld als u de onderhoudsinstructies niet hebt gevolgd of als u de Producten hebt beschadigd.


Gebreken

In de volgende gevallen spreken we over gebreken in de Producten:


● Wat we zijn overeengekomen met betrekking tot de hoeveelheid of kwaliteit van de Producten is niet correct.


● We hebben je niet geïnformeerd over specificaties van de Producten waarvan je op de hoogte had moeten worden gesteld.


● De Producten zijn in een slechtere staat dan verwacht op basis van de prijs, leeftijd en andere omstandigheden van de Producten.


Klachten

Als je van mening bent dat de Producten onjuist zijn, kun je hierover een klacht indienen door ons hiervan op de hoogte te stellen via onze Contactgegevens. Je dient een klacht binnen een redelijke termijn in te dienen (binnen twee (2) maanden wordt altijd als een redelijke termijn beschouwd). Je kunt niet klagen over gebreken die later dan drie (3) jaar vanaf het moment van aankoop van de Producten worden ontdekt.


Jouw rechten bij gebreken in de Producten

In geval van een gebrek heb je het recht om:


● Een nieuwe levering aan te vragen, wat betekent dat je andere vergelijkbare producten ontvangt.


● Een prijsaftrek van de gehele of een deel van de aankoopprijs te vragen.


● Het contract te beëindigen, op voorwaarde dat het gebrek voor jou van wezenlijke betekenis is.


● Schade claimen. je hebt ook het recht om vergoeding te vorderen voor schade veroorzaakt door het gebrek.


Wij kunnen ervoor kiezen je eerst andere gelijkwaardige producten te leveren, mits dit binnen een redelijke termijn gebeurt.Vertraging

Soms kunnen we de Producten niet binnen de afgesproken tijd leveren. Bij vertraging kun je (mits de vertraging niet door jou wordt veroorzaakt):


● Eisen dat we de bestelling uitvoeren en de Producten leveren.


● Het contract beëindigen, op voorwaarde dat het gebrek voor jou van wezenlijke betekenis is.


● Schadevergoeding eisen (je hebt recht op vergoeding van schade veroorzaakt door de vertraging).Diensten van derden

Soms maken we gebruik van diensten en/of producten van derde partijen. Deze leveranciers handelen buiten onze controle en wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door een handeling of nalatigheid die aan een dergelijke leverancier kan worden toegeschreven.Fouten en vertragingen buiten onze controle (overmacht/force majeure)

Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen en fouten waar wij geen controle over hebben. Als onze leveranciers vertraging oplopen als gevolg van een gebeurtenis buiten onze controle, zullen we je zo snel mogelijk op de hoogte stellen en stappen ondernemen om de schade veroorzaakt door de vertraging tot een minimum te beperken. Als we hieraan hebben voldaan, zijn we niet aansprakelijk voor fouten en vertragingen veroorzaakt door de gebeurtenis, maar als het risico bestaat dat er een materiële fout of vertraging optreedt, kun je contact met ons opnemen om de Overeenkomst te beëindigen en een terugbetaling te krijgen voor het deel van de Producten waarvoor je hebt betaald maar die je niet hebt ontvangen.Herroepingsrecht

Heb je spijt van je aankoop? Neem contact met ons op via hoi@klint.com


Volgens de Wet koop op afstand heb een herroepingsrecht van veertien (14) dagen, gerekend vanaf de dag dat u de producten heeft ontvangen. Indien een Product in een verpakking is geleverd, geldt het herroepingsrecht alleen als de verpakking van het product ongeopend is. Geopende verfverpakkingen kun je bijvoorbeeld niet retourneren. Zie ook "Uitzonderingen op het herroepingsrecht" hieronder over welke verf kan woren geretourneerd wanneer de verpakking ongeopend is. Onze beste tip om je hier geen zorgen over te hoeven maken, is natuurlijk om eerst de kleur uit te proberen, door middel van onze tesbladen en kleurproeven.Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het is belangrijk om te weten dat je herroepingsrecht als consument volgens de Wet koop op afstand niet van toepassing is als het totale aankoopbedrag lager is dan 40€ of als je gemengde verf bij ons koopt. Gemengede verf betekent dat de kleur wordt gemengd tot een specifieke kleur, wat bij bijna al onze kleuren het geval is. Alleen Hoog is een ongemengde kleur. Koop je bij ons muur- of plafondverf in de kleur Hoog, dan kun je dus afzien van de aankoop zolang de verpakking ongeschonden is. Als je echter verf in een andere kleur koopt, kun je de aankoop niet ongedaan maken, omdat de kleur wordt gemengd op basis van welke aankopen worden gedaan.


Gevolgen van het herroepingsrecht

Als je een consument bent en je herroepingsrecht wilt uitoefenen, zullen wij alle betalingen die wij van je hebben ontvangen terugbetalen. Terugbetalingen worden gedaan met dezelfde betaalmethode die je voor de eerste betaling hebt gebruikt.


Alle Producten waar het herroepingsrecht op wordt toegepast, moeten worden geretourneerd. De Producten moeten zonder onnodige vertraging worden geretourneerd en in geen geval later dan dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum waarop we op de hoogte zijn gesteld van je beslissing om je herroepingsrecht uit te oefenen of totdat we het bewijs hebben ontvangen dat de Producten door jou zijn verzonden, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.


Je retourneert de Producten door ze (inclusief de retourbon, bon of ander bewijs van uw aankoop) te sturen naar Klint Home AB, Glimmervägen 10-12, 191 31 Sollentuna. Jij bent verantwoordelijk voor de verzendkosten.


Behandeling van persoonsgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid.Immateriële rechten


Onze rechten

De website is eigendom van en wordt beheerd door Klint. Alle auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, logo's en andere intellectuele of industriële rechten die eigendom zijn van of worden gebruikt door ons en de rechten die zijn opgenomen in onze functies (inclusief titels, grafische afbeeldingen, pictogrammen, scripts, broncodes, enz.) zijn van ons, of die van andere licentiegevers, eigendom en mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, verkocht, gebruikt, gewijzigd, gekopieerd, beperkt of gebruikt (geheel of gedeeltelijk) zonder onze schriftelijke toestemming.Respect voor ons eigendom

Je mag voor geen enkel doel manipuleren, proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot, wijzigen, hacken, repareren of anderszins aanpassen van onze materialen, hardware, broncodes of informatie.Toepasselijk recht

Het Zweedse recht is van toepassing op deze voorwaarden en op onze juridische relaties in het algemeen.Klachten en geschillen

Heb je een probleem of een klacht en wil je met ons in contact komen? Neem contact op via hoi@klint.com en wij zullen je helpen.


We zullen altijd proberen je klachten op te lossen door te praten, het probleem te begrijpen en tot een zo goed mogelijke oplossing te komen, maar je hebt altijd het recht om contact op te nemen met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenszaken (SGC).


Geschillen over de uitleg en toepassing van deze voorwaarden worden beslecht door de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenszaken (SGC) of door een bevoegde rechter.


Je hebt ook de mogelijkheid om je klacht te sturen naar het online platform voor geschillenbeslechting van de EU (het ODR-platform). U vindt het ODR-platform hier: ec.europa.eu/consumers/odr.


Bedrijfsinformatie

Klint staat geregistreerd in Zweden.


Registratieadres: Klint Home AB, Sehlstedtsgatan 7.115 28 Stockholm

Organisatienummer: 559278-4853

BTW-registratienummer: SE559278485301