Bærekraft

Vårt bærekraftsarbeid

Her forteller vi om fordelene med Klint i dag og bærekraftsarbeidet vårt framover.
98% mindre maling for å teste en farge

Våre prøveark er håndmalt med ekte maling, noe som innebærer at det bare går med 1 cl maling til hvert ark. Sammenlignet med en prøveboks på 50 cl, innebærer dette en besparelse på 98% maling for hver farge du prøver.

Emballasje som er lett å kildesortere

Emballasjen vår er lett å helle fra, lett å lukke, og går rett i plastinnsamlingen når den er tom.

Svanemerket maling med ekstra lav VOC

Veggmalingen og takmalingen er begge merket med både Svanemerket og EU Ecolabel, og inneholder mindre enn 1 g/l VOC.


Lisensnummer Svanemerket: 3096 0033

Lisensnummer EU Ecolabel: SE/044/010

temp
01 — Miljøpåvirkning
Hva vi gjør i dag

Flytende fargerester skal ikke skylles ut i avløpet. Gjennom å gjøre det enkelt for hjemmemalere å...

• Forstå hvordan man kan vaske maleutstyr på en miljøvennlig måte. ‍


• Forstå hvordan man kan kvitte seg med malingsrester på en miljøvennlig måte.

...håper vi å kunne bidra til mindre malingsrester i våre sjøer og hav.

02 — Klimapåvirkning
Prøveark og fargeprøver

For å lage våre håndmalte prøveark, går det med ca 1 cl maling per fargeprøve. Sammenlignet med en tradisjonell prøveboks, innebærer det en besparelse på 98%. Det betyr lavere total ressursanvendelse for å prøve en farge, og mindre utslipp av drivhusgasser.

Når du kjøper et av våre prøveark, bidrar det med 0,23 kg CO2e per ark, og fargeprøvene våre på 1 dl bidrar med 0,79 CO2e per prøve.

temp
Maling og malingsutstyr

Når det er klart til å male, avhenger klimaavtrykket ditt av flere ting. Til dels på mengden maling som trengs, og til dels hvor mye utstyr du allerede har.


For å male et mellomstort rom trenger du ca 6L maling og et malesett med utstyr. Alt dette ville bidratt med et utslipp på ca 23,38 kg CO2e. Ved å vaske utstyret på riktig måte, kan du bevare det og bruke det mange flere ganger.


Neste gang du vil male, trenger du kun selve malingen, som slipper ut va 3,24 CO2e per liter. I diagrammet får du et mer detaljert bilde av hvordan utslippene oppstår.

temp
Å male sammenlignet med andre måter å pusse opp

Å male kan forvandle et rom på samme måte som det å kjøpe nye møbler eller pusse opp, men med et mye mindre klimaavtrykk. I stedet for å for eksempel kjøpe en ny sofa, kan man male et mellomstort rom hele tolv ganger, og fremdeles ha spart klimaet!


Når det er tid for å gi kjøkkenet nytt liv, står valget stort sett mellom å kjøpe ny kjøkkeninnredning eller å fornye det eksisterende. Her er det betydelig bedre for miljøet å fornye det gamle, for eksempel ved å male skapdørene. Det innebærer nemlig hele 97% lavere utslipp sammenlignet med et helt nytt kjøkken. Hvis du likevel vil kjøpe nytt, holder det ofte å bytte ut frontene og male dem nye. Da sparer du 60% av utslippet.

temp
Hvordan måler vi karbondioksidutslippene våre??

For å lettere kunne måle karbondioksidutslipp, er det vanlig å dele inn utslippet i tre ulike områder, såkalte scopes. Totalt over samtlige scopes er utslippene våre ca 70 tonn CO2e i året.


Scope 1 — Direkte utslipp

Med Scope 1 menes de CO2e-utslippene som oppstår i våre egne lokaler. Det gjelder lager og produksjonslokale, i tillegg til forbrenning av drivstoff til våre egne biler.


• Per nå står disse utslippene for bare en liten del av totalen vår, knapt målbar.


Scope 2 — Indirekte utslipp

Scope 2 innbefatter utslippene som følge av elektrisiteten vi kjøper og bruker i våre lokaler og kontor.


• I dag står scope 2 for ca 8,5% av utslippene våre.


Scope 3 — Øvrige indirekte utslipp

I scope 3 regnes alle øvrige utslipp som på en eller annen måte kan kobles til vår virksomhet. Dette inkluderer blant annet utslipp fra våre produsenter og leverandører, transport og avfall fra egen virksomhet. Utslipp i forbindelse med gjenvinning av produkter og emballasje tas også med i beregningen.


• I dag står Scope 3 for ca 91,5% av utslippene våre.

temp
Hvordan vi jobber for å redusere utslippene våre

Ut fra livssyklusanalysen vår, er det tydelig at den store majoriteten av utslippene våre oppstår i Scope 3. Det er dermed her også det største forbedringspotensialet finnes. Nedenfor har vi sammenfattet områdene vi jobber med for å redusere klimapåvirkningen vår innenfor Scope 3.


Materialvalg i produkter


Størst forbedringspotensial finnes innenfor materialvalg. Dette påvirkes for eksempel av mengden fornybart eller gjenvinnbart material som brukes i maling og maleutstyr, hvor langt produktene våre transporteres før de faktisk brukes til å male med i hjemmet, m.m. Forpakning av produktene under transport spiller også inn. En liten endring i materialkomposisjonen av produktene våre kan utgjøre en stor forskjell, og det er grunnen til at dette nå er vårt fremste fokusområde for å redusere klimapåvirkningen vår.


Effektivitet i pakking


Et annet forbedringsområde gjelder alle pakkene vi sender. Gjennom å bli bedre på å velge riktig pakketype for rett type bestilling, kan innpakningen tilpasses bedre til produktene som sendes. Slik kan vi redusere hvor mye luft som er i pakken, og forhåpentligvis også behovet for polstring og støtdemping, som totalt sett bør lede til lavere utslipp per pakke.


Den nyeste oppdateringen av livssyklusanalysen vår ble utført 01/08/2022.

Forslag til hvordan vi kan bli bedre?

Ta kontakt!