Allmänna villkor

Ibland är denna typ av juridisk text inte helt lätt att läsa och förstå. Tveka inte att maila iväg en snabb fråga till hej@klint.com om det är något speciellt du undrar.

Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller för alla beställningar kunder ("du") gör hos Klint ("Klint", "vi", "vår", "våra"  eller "oss").Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss genom att maila till hej@klint.com. ("Kontaktuppgifter").Godkännande av Villkoren

Genom att beställa Produkter godkänner du Villkoren. Om du inte godkänner Villkoren, kan du inte beställa Produkter.Ändring av Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Vi kommer att meddela dig via e-post om sådana ändringar som inte är obetydliga och vilka kommer att påverka dig. Vi kommer då att informera dig om att det är viktigt att invända om du inte godkänner ändringarna. Om vi ​​inte får en sådan invändning inom trettio (30) kalenderdagar efter det att ändringarna meddelades kommer vi att anta att du godkänner dem. Vi kommer också anta att du godkänner ändringarna i de fall du ingår ett avtal med oss, genom att exempelvis fortsätta beställa Produkter, efter att de nya villkoren har börjat gälla. Den senaste versionen av Villkoren kommer att finnas tillgänglig på Hemsidan.Definitioner

● "Funktioner" avser Hemsidan, och Produkterna tillsammans.

● "Hemsidan" avser vår hemsida (www.klint.com) där våra Produkter finns att köpa.

● "Kontaktuppgifter" avser uppgifterna angivna ovan.

● "Integritetspolicy" avser vår Integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

● "Produkter" avser de produkter som beskrivs under avsnittet "Produkter" nedan som vi tillgängliggör via Hemsidan, tillsammans med tillhörande utrustning, tjänster och information som vi tillhandahåller.


Beskrivning av Produkter

Våra produkter är inomhusfärg och måleriutrustning. ("Produkter"). Mer information om våra Produkter finns på Hemsidan.Beställning av Produkter

Produkter beställs i enlighet med instruktionerna på Hemsidan.


Din beställningen har bekräftats när vi skickar en orderbekräftelse via e-post. När en orderbekräftelse har skickats har du ingått ett avtal med oss.Leverans av Produkterna

Normal leveranstid är 1 till 3 arbetsdagar. Under högsäsong och realisation kan leveranser ta längre tid.


Under orderprocessen kommer vi att meddela dig om när och var vi kommer att leverera Produkterna till dig.


Leveranser utförs av följande leverantörspartners:


●       PostNord

●       Budbee


Vissa leveransalternativ kan resultera i en fraktkostnad i vilket fall det kommer att anges vid beställningen. Under orderprocessen kommer du få information om förväntad leveranstid.Kunder

Vi erbjuder våra Produkter till konsumenter (såsom definierat under nationell lagstiftning).


Du får inte köpa Produkterna eller använda Funktionerna om du är under arton (18) år, om det inte har godkänts av din vårdnadshavare. Om du är mellan sexton (16) och arton (18) år har du däremot rätt att köpa Produkterna och använda Funktionerna förutsatt att du betalar med pengar som du kan visa att du har tjänat själv.Prisuppgifter

Du ska betala alla tillämpliga avgifter som anges på Hemsidan för de Produkter du beställt. Priserna för Produkterna anges på Hemsidan och inkluderar uttryckligt angivna leveranskostnader, mervärdesskatt eller andra avgifter och skatter (när det är tillämpligt). Priset för Produkterna är det som indikeras på ordersidorna när du lägger din order.


Vi har rätt att ändra priserna för Produkterna. Om du fortsätter att beställa Produkter efter att prisändringen träder i kraft godkänner du de nya priserna.


Produkternas priser är angivna i SEK.


Betalningsuppgifter

Du kan betala för Produkter på de sätt som anges nedan.


Vi erbjuder betalningsmöjligheter i samarbete med Klarna genom:


●       Faktura

●       Delbetalning

●       Kortbetalning


För betalning gäller tredjepartsleverantörens villkor (https://www.klarna.com/se/villkor/). Du kan bli ombedd att identifiera dig. Vi har ingen tillgång tillbetalningsuppgifter eller lagrar någon sådan information i de fall en tredjepartsleverantör används för betalning.


Betalning för Produkter kan göras genom betal- eller kreditkort. Du är skyldig att hålla betaluppgifter korrekta och uppdaterade.


Vid kortbetalning så reserveras beloppet vid ordertillfället och pengarna dras först när ordern skickas från lagret


En försenad betalning kan medföra förseningsavgifter och ränta.


Från tid till annan erbjuder vi presentkort och kuponger i enlighet med vad som beskrivs på Hemsidan. Dessa gäller som betalning eller rabatt motsvarande det som annars anges på presentkortet eller kupongen.Ansvar

Vi ansvarar för ursprungliga fel på Produkterna när de köptes eller levererades till dig. I enlighet med Konsumentköplagen betraktar vi ett fel som blir synligt inom sex (6) månader som ett fel som funnits i produkten från början. Efter sex (6) månader är det upp till dig att bevisa att felet var därvid köp/leverans.


Vi ansvarar inte för eventuella fel som orsakats av dig, till exempel där du inte har följt underhållsinstruktionerna eller om du har skadat Produkterna.Fel

Fel på Produkter anses föreligga i följande fall:


●       Det vi kommit överens om vad gäller Produkternas kvantitet eller kvalitet inte stämmer.

●       Vi har inte informerat dig om specifikationer om Produkterna som du borde ha informerats om.

●       Produkterna är i sämre skick än förväntat baserat på Produkternas pris, ålder och andra förhållanden.Reklamation

Om du anser att Produkterna är felaktiga kan du reklamera dem genom att meddela oss via våra Kontaktuppgifter. Du måste reklamera inom en rimlig tid (inom två (2) månader anses alltid som rimlig tid). Du kan inte reklamera fel som upptäcks senare än tre (3) år från inköpstillfället för Produkterna.  Dina rättigheter vid fel i Produkterna

Vid fel har du rätt att:


●       Begära en ny leverans, vilket innebär att du får andra motsvarande produkter.

●       Kräva prisavdrag av hela eller delar av köpesumman.

●       Säga upp avtalet, förutsatt att felet är av väsentlig betydelse för dig.

●       Kräva skadestånd. Du har även rätt att kräva ersättning för skador som orsakats av felet.


Vi kan först välja att förse dig med andra motsvarande produkter, förutsatt att detta sker inom rimlig tid.Försening

Ibland kan vi inte leverera Produkterna inom den avtalade tiden. Vid försening kan du (förutsatt att förseningen inte har orsakats av dig):  


●       Kräva att vi fullgör beställningen och levererar Produkterna.

●       Säga upp avtalet, förutsatt att felet är av väsentlig betydelse för dig.

●       Kräva skadestånd (du har rätt att kräva ersättning för skador som orsakats av förseningen).Tredjepartstjänster

Ibland använder vi tjänster från tredjepartsleverantörer. Dessa leverantörer agerar utanför vår kontroll och vi är inte ansvariga för eventuella skador som orsakats på grund av en handling eller en underlåtenhet som är hänförlig till sådan leverantör.  Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)

Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få en återbetalning för den del av Produkter som du har betalat för men inte fått.  


Ångerrätt

Ångrar du ditt köp? Hör av dig till oss på hej@klint.com.


Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler(distansavtalslagen) har du ångerrätt i fjorton (14) dagar, räknat från den dagen du tog emot Produkterna. Om en Produkt levererades i en förpackning, gäller endast ångerrätten om förpackningen för produkten i sig är obruten. Exempelvis kan du inte returnera öppnade färgförpackningar. Se även ”Undantag från ångerrätten” nedan om vilka färger som går att returnera om förpackningen är obruten. Vårt bästa tips för att slippa oroa sig för detta är självklart att prova färgen först, antingen med våra provark eller färgprover.Undantag från ångerrätt

Viktigt att veta är att din ångerrätt som konsument enligt distansavtalslagen inte gäller om den totala köpesumman är mindre än 400 SEK eller om du köper bruten färg från oss. Bruten färg innebär att färgen är blandad till en specifik kulör, vilket är fallet med nästan alla våra färger. Endast Helvit är en obruten (oblandad) färg. Köper du vägg- eller takfärg i Helvit från oss kan du därmed ångra köpet så länge förpackningen är obruten. Köper du färg i en annan kulör kan du dock inte ångra köpet, eftersom att färgen blandas baserat på vilka köp som genomförs.Effekter av ångerrätten

Om du är en konsument och du vill utöva din ångerrätt kommer vi att göra en återbetalning av alla betalningar vi mottagit av dig. Återbetalningar kommer att göras med samma betalningsmetod som du använde vid det initiala betalningstillfället.


Alla Produkter som du inte längre vill ha måste returneras av dig. Produkterna ska returneras utan onödigt dröjsmål och under inga omständigheter senare än trettio (30) kalenderdagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att du vill utöva din ångerrätt eller tills vi har fått bevis på att Produkterna har skickats av dig, beroende på vilket som inträffar först.


Du returnerar Produkterna genom att skicka dem (inklusive retursedel, kvitto eller annat bevis för ditt köp) till Klint Home AB, Glimmervägen 10-12, 191 31 Sollentuna. Vi kommer att be dig stå för returfrakten.Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy.Immateriella rättigheter


Våra rättigheter

Hemsidan ägs och administreras av Klint. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra Funktioner (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.)är vår egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas(helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke.  Respekt för vår egendom

Du får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av våra material, hårdvara, källkoder eller information.  Tillämplig lag

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor och vårt rättsförhållande i övrigt.  Klagomål och tvister

Har du ett problem eller klagomål och vill komma i kontakt med oss? Hör av dig till hej@klint.com så hjälper vi till.


Vi kommer alltid att försöka lösa dina klagomål genom att prata, förstå problemet, och försöka åtgärda det så bra som möjligt, men du har alltid rätt att kontakta Allmänna reklamationsnämnden.  


Tvist avseende tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska lösas av Allmänna reklamationsnämnden eller av behörig domstol.  


Du har även möjlighet att skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning online (ODR-plattformen). ODR-plattformen hittar du här: ec.europa.eu/consumers/odr.  Bolagsinformation

Klint är registrerat i Sverige


Registrerad adress: Klint Home AB, Sehlstedtsgatan 7,115 28 Stockholm

Organisationsnummer: 559278-4853

Momsregistreringsnummer: SE559278485301