Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Här berättar vi om fördelarna med Klint idag, och vårt hållbarhetsarbete framöver.
98% mindre färg för att prova en kulör

Våra provark är handmålade med riktig färg, vilket innebär att det endast går åt 1 cl färg till varje ark. Jämfört med en provburk på 50 cl, innebär det en besparing på 98% färg, för varje kulör du provar.

En förpacking som är lätt att källsortera

Vår förpackning är lätt att hälla ur, lätt att återförsluta och går bra att lämna direkt i källsorteringen när den är tom.

Svanenmärkt färg med extra lågt VOC

Vår väggfärg och takfärg är märkt med Svanenmärket samt EU-Blomman och innehåller mindre än 1g/l VOC.


Licensnummer Svanenmärket: 3096 0033

Licensnummer EU-Blomman: SE/044/010

temp
01 — Miljöpåverkan
Våra åtgärder idag

Flytande färgrester ska inte spolas ned i avloppet. Genom att göra det enkelt för hemmamålare att...

• Förstå hur man kan tvätta måleriverktyg på ett miljövänligt sätt.


• Förstå hur man kan göra sig av med färgrester på ett miljövänligt sätt.

...hoppas vi kunna bidra till mindre färgrester i våra sjöar och hav.

02 — Klimatpåverkan
Provark och färgprover

Våra handmålade provark kräver ca 1 cl färg per prov, vilket jämfört med en traditionell provburk innebär en besparing på 98%. Det innebär en lägre total resursanvändning för att prova en kulör, och mindre utsläpp av växthusgaser.


När du köper ett av våra provark bidrar det med 0.23 kg CO2e /ark och våra färgprover på 1 dl bidrar med 0.79 kg CO2e /prov.

temp
Färg och måleriutrustning

När det sedan är dags att måla om beror ditt klimatavtryck på fler saker. Dels på mängden färg som behövs och dels på hur mycket utrustning som du redan äger.


För att måla ett mellanstort rum krävs ungefär 6L färg, och ett målarkit med utrustning. Allt detta hade bidragit med ett utsläpp på ca 23.38 kg CO2e. Genom att tvätta utrustningen på rätt sätt går den att spara och kan användas många fler gånger.


Nästa gång du vill måla behövs endast själva färgen, vilket släpper ut ca 3.24 kg CO2e /liter. I diagrammet syns en mer detaljerad bild över hur utsläppen uppstår.

temp
Att måla jämfört med att inreda på andra sätt

Att måla om kan förvandla ett rum på samma sätt som att köpa nya möbler eller renovera, fast med ett mindre klimatavtryck. Exempelvis är det möjligt att istället för att köpa en ny soffa, måla om ett mellanstort rum hela 12 gånger, och ändå ha sparat på klimatet.


När det är dags att ge köket nytt liv landar valet ofta i att köpa nytt kök, eller att förnya det som finns. Här är det betydligt bättre för miljön att låta det gamla förnyas, exempelvis genom att måla om luckorna. Det innebär nämligen 97% lägre utsläpp jämfört med ett helt nytt kök. Vill du ändå köpa nytt räcker det ofta med att byta ut luckorna och måla dem nya, vilket sparar 60% av utsläppen.


Läs mer om vilka inredningsbeslut som kan vara bra miljöval i Naturskyddsföreningens rapport "Andra hand i första hand" här.

temp
Hur mäter vi våra koldioxidutsläpp?

För att enklare kunna mäta koldioxidutsläpp är det vanligt att dela in utsläppen i tre olika områden, så kallade scopes. Totalt över samtliga scopes är våra utsläpp ca 70 ton CO2e per år.


Scope 1 — Direkta utsläpp

Med Scope 1 menas de CO2e utsläpp som uppstår i våra egna lokaler såsom lager och produktionslokal samt bränsleförbränning av våra egna bilar.


• I dagsläget står dessa utsläpp endast för en liten av vårt totala, så pass liten att den knappt är mätbar.


Scope 2 — Indirekta utsläpp

Scope 2 innefattar de utsläpp som är en följd av den inköpta el som vi använder i våra lokaler och kontor.


• Idag står Scope 2 för ca 8.5% av våra utsläpp.


Scope 3 — Övriga indirekta utsläpp

I Scope 3 räknas alla övriga utsläpp som på något sätt kan kopplas till vår verksamhet. Detta inkluderar bland annat utsläpp från våra producenter och leverantörer, transporter och avfall från egen verksamhet. Även utsläpp i samband med återvinning av produkter och förpackningar tas med i beräkningarna.


• Idag står Scope 3 för ca 91.5% av våra utsläpp.

temp
Hur vi arbetar för att minska våra utsläpp

Utifrån vår livscykelanalys är det tydligt att det är inom Scope 3 som den stora majoriteten av våra utsläpp uppstår, och det är därmed även här den största förbättringspotentialen finns. Nedanför har vi sammanfattat de områden som vi jobbar inom för att minska vår klimatpåverkan inom Scope 3.


Materialval i produkter


Störst förbättringspotential finns inom materialval. Detta påverkas exempelvis av mängden förnyelsebart eller återvinningsbart material som används i färg och måleriutrustning, hur långt våra produkter transporteras innan de faktiskt målas med i hemmet, m.m. Även förpackningen av produkterna under transport spelar in. En liten förändring i materialkompositionen av våra produkter kan ge en stor skillnad, varför detta nu är vårt främsta fokusområde för att minska vår klimatpåverkan.


Effektivitet i paketering


Ett ytterligare förbättringsområde berör alla de paket vi skickar. Genom att bli bättre på att välja rätt pakettyp för rätt typ av beställning kan paketen bättre anpassas till produkterna som skickas. På så sätt minskar vi dels mängden luft i paketen, och förhoppningsvis även behovet av vaddering och stötdämpning, vilket totalt sett bör leda till ett lägre utsläpp per paket.


Senaste uppdateringen av vår livscykelanalys gjordes 2022-08-01.


Under 2023 genomförde vi följande åtgärder

  • Minskning av förpackningsstorlek för färgprover för att minska materialåtgång. Initial förpackning rymde 2.5 dl, ny förpackning rymmer 1 dl. Själva färgmängden i färgproverna är densamma, (1 dl).

  • Minskning av kartongstorlek på wellpappkartonger som används som e-handelslådor för att minska materialåtgång i själva lådan samt genom mindre behov av utfyllnadsmaterial för stötdämpning.


Förslag på hur vi kan bli bättre?

Hör av dig!